Steg 3

PROTOTYP

Prototypfasen är ett viktigt steg för att nå rätt kvalité. Vi fokuserar på att vara snabba från idé till prototyp så att vi tillsammans med kunden kan göra flera iterationer för att nå rätt kvalité och prisbild.