Steg 2

KONSTRUKTION

Konstruktion är en av våra kärnkompetenser. Vi formar konstruktioner av dina idéer och tar dem hela vägen från 3D-modeller till färdig prototyp utan några kostsamma omvägar.

Erfarenhet har visat att konstruktion i nära samarbete med kunden säkerställer hög kvalité och produktionseffektivitet. I konstruktionsfasen säkerställer vi att rätt kvalitet och pris sätts.