Dangren Hoding AB har tillsammans med Vaggeryds Maskin AB förvärvat aktierna i
Ljungsarps Mekaniska AB. Säljare är Gerald Engström via sitt bolag Färna Invest AB.


Ljungsarps Mekaniska är en flexibel partner inom tunnplåtstillverkning med alla
produktionsprocesser in-house. Bolaget tillverkar produkter som innehåller
produktionsstegen, stans/laser-bockning-svets-lackering-montering.


Dom nya ägarna har för avsikt att fortsätta utveckla bolaget genom att erbjuda kunderna ett
fullt konstruktionsansvar & ökad förädling. ”Bolaget har en bra kundbas och struktur för
fortsatt expansion” säger Erik Sandahl.
Willy Ask, VD, ser mycket positivt på den nya ägarbilden, där hög kompetens inom
branschen tillförs.

Mikael Sandgren Dangren Holding AB och Erik Sandahl
Vaggeryds Maskin AB